Женското лидерство-еволуција на женскиот код. Промоција, омасовување и поттикнување на женското лидерство во бизнисот- е главната мисија на Асоцијацијата на жени менаџери на Македонија, ЕЛИТ. Македонија како и целиот свет има 50 отсто женска популација. И како ресурс женскиот потенцијал не е искористен како и секаде во светот. -Би цитирала еден куп луѓе, вели нашата…

Read More