Маркетинг

 

Позиција 1.1 (300p x 250p) - 200 ден.

Позиција 1.2 (300p x 250p) - 150 ден.

Позиција 1.3  (300p x 250p) - 200 ден.

Позиција 2.2 (730p x 90p) - 150 ден.

Цените се однесуваат на 1000 импресии

Во цената не е вклучен ддв (18%)