Ни во гасот не е спасот!

Македонија, во глобала, ја има преспиено гасната ера, евтиниот енергенс, со чија употреба развиените земји заштедија многу во инпутот и така нивните приозводи станаа конкурентни на пазарот.

Препорачани

Бренд клуб

Економија

Образование

Живот

Култура

Наука

Општество

Настани