Берзата во првата половина од годината во знак на акциите на Комерцијална Банка

Првото шестмесечје на Македонска берза во пораст во однос на истиот лански период. Главните акценти што го одбележаа овој период имаат позитивен предзнак. Според, полугодишниот статистички билтен, грото од параметрите имаат нагорен тренд: пазарната капитализација за 28, 17 проценти, прометот за 46, 22 отсто, бројот на трансакции е зголемен за 70 отсто, додека индексот МБИ 10 е пораснат за 34,86 проценти.

Препорачани

Бренд клуб

Економија

Образование

Живот

Култура

Наука

Општество

Настани