Загозувањето на животниот сандард треба да биде тешко кривично дело

Никој досега не е земен на одговорност за неодговорната економска и развојна поликтка, а му била доверена таа обврска, никој по име не е спонат за кривични дела против животниот стандард на граѓаните, што треба да биде едно од најтешките дела.

Препорачани

Бренд клуб

Економија

Образование

Живот

Култура

Наука

Општество

Настани