Српската сливовица и пчеларењето во Словенија запишани како нематеријално културно наследство на УНЕСКО

На листата на УНЕСКО се најдоа начинот и знаењата за подготовка и употреба на традиционалната ракија од сливи во Србија и практикувањето на пчеларство во Словенија како начин на живот.

Препорачани

Бренд клуб

Економија

Образование

Живот

Култура

Наука

Општество

Настани