ВОВЕД

Оваа веб-страница се управува од Анторис. Преку целата страница, термините "ние", "нас" и "наши" се однесуваат на Анторис. Анторис нуди оваа веб-страница, вклучувајќи ги сите информации, алатки и услуги достапни на оваа страница за вас, корисникот, под услов на вашето прифаќање на сите термини, услови, политики и известувања наведени тука.

Со посета на нашата страница и/или со купување нешто од нас, се вклучувате во нашата "Услуга" и се согласувате да бидете обврзани со следните "Услови за Користење" вклучувајќи ги оние дополнителни услови и политики. Овие Услови за Користење се однесуваат на сите корисници на страницата, вклучувајќи, без ограничување, корисници кои се прелистувачи, продавачи, клиенти, трговци и/или допринесувачи на содржина.

Ве молиме, внимателно прочитајте ги овие Услови за Користење пред да пристапите или да ја користите нашата веб-страница. Со пристапување или користење на било кој дел од страницата, се согласувате да бидете обврзани со овие Услови за Користење. Ако не се согласувате со сите услови и услови на оваа спогодба, тогаш не може да пристапите до веб-страницата или да користите било кои услуги.

Сите нови функции или алатки кои се додаваат на тековниот продавница, исто така ќе бидат предмет на Услови за Користење. Можете да ги прегледате најновите верзии на Услови за Користење во секое време на оваа страница. Си го задржуваме правото да ги ажурираме, менуваме или замениме било кој дел од овие Услови за Користење со објавување на ажурирањата и/или промени на нашата веб-страница. Вашата одговорност е да го проверите овој дел периодички за промени. Вашето продолжено користење или пристапување до веб-страницата по објавувањето на било какви промени се смета за прифаќање на тие промени.

1 - УСЛОВИ ЗА ОНЛАЈН ПРОДАВНИЦА

Согласно со овие Услови за Користење, се изјавувате дека сте најмалку полнолетни во вашата држава или област на живеење.

Не смеете да ги користите нашите производи за било каква нелегална или неовластена цел, ниту смеете, со користење на Услугата, да ги нарушувате законите во вашата јурисдикција (вклучувајќи, но не се ограничувајќи на законите за авторски права).

Не смеете да пренесувате никакви вируси или било каков код со деструктивна природа.

Прекршок или нарушење на било кој од Условите ќе резултира во незабавно прекинување на вашите услуги.

2 - ОПШТИ УСЛОВИ

Си го задржуваме правото да одбиеме услуга на секој, за било која причина во било кое време.

Разбирате дека вашиот содржина (освен информациите за кредитните картички), може да биде пренесена неенкриптирана и може да вклучува трансмисии преку разни мрежи; и промени за да се прилагоди и да се адаптира на техничките барања на поврзани мрежи или уреди. Информациите за кредитните картички се секогаш енкриптирани при преносот преку мрежите.

Се согласувате да не ги воспроизведувате, дуплицирате, продавате, препродавате или злоупотребувате со било кој дел од Услугата, користење на Услугата или пристап до Услугата или на било кој контакт на веб-страницата преку која се обезбедува Услугата, без изразена писмена согласност од нас.

Заглавјата кои се користат во оваа спогодба се вклучени само за удобност и нема да ги ограничат или влијаат на овие Услови.

3 - ТОЧНОСТ, КОМПЛЕТНОСТ И НАВРЕМЕНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ

Не сме одговорни ако информациите достапни на оваа страница не се точни, комплетни или актуелни. Материјалот на оваа страница се обезбедува само за општа информација и не треба да се користи како единствен основ за донесување на одлуки без консултирање на примарни, подетални, или актуелни извори на информации. Било какво ослонување на материјалот на оваа страница се на ваш сопствен ризик.

Оваа страница може да содржи одредени историски информации. Историските информации, задолжително, не се актуелни и се обезбедуваат само за вашата референца. Си го задржуваме правото да ги изменуваме содржините на оваа страница во било кое време, но немаме обврска да ги ажурираме информациите на нашата страница. Се согласувате дека вашата одговорност е да ги следите промените на нашата страница.

4 - ИЗМЕНИ ВО УСЛУГАТА И ЦЕНИ

Цените на нашите производи се подложни на промени без известување.

Си го задржуваме правото во било кој момент да ја изменуваме или прекинуваме Услугата (или било кој дел или содржина од неа) без известување во било кое време.

Не ќе бидеме одговорни пред вас или пред трети лица за било какви изменувања во цените, прекинување или прекинување на Услугата.

5 - ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ

Одредени производи или услуги може да бидат достапни исклучително онлајн преку веб-страницата. Овие производи или услуги може да имаат ограничени количини.

Си го задржуваме правото, но не сме обврзани, да ги ограничиме продажбите на нашите производи или услуги до било која особа, географска област или јуридикција. Можеме да ја користиме ова правo по поединечни случаи. Си го задржуваме правото да ги ограничиме количините на било кои производи или услуги кои ги нудиме. Сите описи на производи или цените на производите се подложни на промена во било кое време без известување, според нашата единствена преценка. Си го задржуваме правото да го прекинеме било кој производ во било кое време. Било каква понуда за производ или услуга направена на оваа страница е неважечка таму каде што е забранета. Не гарантираме дека квалитетот на било кои производи, услуги, информации или друг материјал кој го купите или го добиете од нас ќе ги исполни вашите очекувања, или дека било какви грешки во Услугата ќе бидат исправени.

6 - ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИРАЊЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА СМЕТКИ

Си го задржуваме правото да го одбиеме секоја нарачка која ја правите кај нас. Може, според нашата единствена преценка, да ја ограничиме или откажеме количината на купени производи по лице, по домаќинство или по нарачка. Овие ограничувања може да вклучуваат нарачки поставени од иста корисничка сметка, иста кредитна картичка и/или нарачки кои го користат иста сметка и/или адреса за испорака. Во случај на промена или откажување на нарачка, можеме да ве обидеме се со контактирање преку е-пошта и/или адреса/телефонски број за фактурирање кои ги доставивте при нарачката. Си го задржуваме правото да ги ограничиме или забраниме нарачките кои, според нашата единствена преценка, изгледаат дека се поставени од страна на препродавачи или дистрибутори.

Се согласувате да обезбедите актуелни, целосни и точни информации за купување и сметки за сите нарачки направени на нашиот магазин. Се согласувате да ги обновите вашиот профил и други информации, вклучувајќи ја вашата е-пошта и броеви на кредитните картички и датуми на истек на истите, за да можеме да ги завршиме вашите трансакции и да ве контактираме според потребата.

7 - ОПЦИОНАЛНИ АЛАТКИ

Можеме да ви обезбедиме пристап до алатки од трети лица над кои ние ништо не го следиме и немаме контрола и влијание.

Се согласувате дека ние обезбедуваме пристап до такви алатки "како што се" и "како што се достапни" без какви било гаранции, репрезентации или услови на било кој вид и без каква било поддршка. Ние немаме никаква одговорност за никакви претставки или за какви било услови за користење на алатките од трети лица.

Во иднина, можеби ќе понудиме нови Услуги и/или функции преку веб-страницата (вклучувајќи, објавувањето на нови алатки и ресурси). Таквите нови функции и/или Услуги се подложни на овие Услови за Користење.

8 - ТРЕТИ ЛИЦА

Овие Услови за Користење се применуваат само на користење на нашите услуги. Ве молиме, имајте на ум дека кога ќе кликнете на линкови на нашата веб-страница, тоа може да ве однесе до други страници. Ние не сме одговорни за практиките на заштита на приватност или содржината на другите страници и веб-страници кои може да ги посетите.

9 - ЗАБРАНИ

Во дополнение до другите забрани дефинирани во Условите за Користење, не сметате да ја користите веб-страницата или својата содржина: (a) за било какви нелегални цели; (b) за да се оскрнави, злоупотреби, обида, демонстрира, објавува или пренесува содржина на овaja веб-страница, вклучувајќи артисички оскрнавање, претходно одобрување, дискриминација, ширење на омраза или насилство или други прекумерни или недолични прашања; (c) за нарушење на авторски права, патенти, заштитни знаци, регистрирани заштитни знаци, трговски тајни или други права на интелектуална сопственост на трети лица или права на приватност; (d) за неовластен пристап до нашата веб-страница или акаунтите на корисниците, компјутери или мрежи поврзани со нашата веб-страница, преку хакирање или со други средства; (e) да ги спроведува или подрива сигурноста на нашата веб-страница, на сајтовите поврзани со неа, или на други сајтови, на корисниците на нашата веб-страница или на други сајтови, на сајтовите поврзани со неа или на други сајтови, на нашиот сајт или содржината која е прикажана на неа, вклучувајќи исклучително повреда на нашите содржини. Се согласувате дека нема да земете никакви мерки што би предизвикале непропорционален или непотребен оптерет на нашата инфраструктура.

Нема да го користите нашиот сајт или содржината на нашата страна во било кој облик или со било кој средство (a) кои се нелегални, штетни, закани, клеветни, обидни, уништувачки, злоупотребливи, предизвикувачки за омраза, дискриминација или насилство или каков било вид на насилство спротивен на каков било индивидуал или група лица; (b) кои се вируси, тројански конји или други видови на злонамерен софтвер; (c) кои се масови реклами или "спам" или вклучуваат вложеници, "верижни писма", електронски свидетелства, реклами за продажба на пирамиди или било кој вид на непоштени начини на маркетинг или реклама (d) кои што нарушуваат авторски права, патенти, заштитни знаци, трговски тајни, или други права на интелектуална сопственост на трети лица; (e) кои се невистински или заблудливи во поглед на природата, врските или содржината на нашата содржина на сајтот или кои ја лажат или заблудуваат другите лица; (f) кои се одбиени од колачиња или каков било друг вид на автентификација кој се користи од нашата страна; или (g) кои ги нарушуваат законите или нарушуваат правата на други лица.

Се согласувате да ги одберете сите содржини на сајтот од било какво копирање, дистрибуција или публична употреба освен во случаи кога тоа е соодветно овозможено од нашите експресни правила. Ние си го задржуваме правото да ги одредиме нашите правила и да ги следиме соодветно.

10 - ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ

Не гарантираме, признаваме и не даваме гаранции за вашата употреба на нашата Услуга.

Вие се согласувате дека вашата употреба на нашата Услуга, или вашиот пристап до неа, ќе биде на ваш сопствен ризик. До најголемата можно степен, дозволен според применливите закони, Услугите кои се доставуваат од нас се обезбедуваат „како што се" и „како што се достапни", со сите грешки и без какви било видови на гаранции, било експлицитни или имплицитни, вклучувајќи, но не се ограничувајќи на, имплицитни гаранции за продажба, пригодност за одредена цел, без вируси или други штетни компоненти, или нарушење на права.

Во никаква околности, ние, нашите директори, функционери, вработеници, поверители, даватели на услуги или лица што не се замешани, нема да бидеме одговорни за било какви повреди, губитоци, трагедии, обвинувања или барања, вклучувајќи ги, но не се ограничувајќи на, директни, индиректни, решителни, случајни, казнителни и специјални штети на било кој вид, вклучувајќи ги, но не се ограничувајќи на, загуба на приходи, загуба на добивки, загуба на податоци, замена на стоки, услуги или информации, загуба на употреба, штети на било која природа (вклучувајќи ги, но не се ограничувајќи на, стечена штета), или какви било други штети, независно од тоа дали се базирани на договор, престап, строга одговорност или друго, нематејќи предвид дали сте предупредени за можноста на такви штети или не, и дали настануваат од (а) употребата или неспособноста на користење на Услугата; (б) неовластен пристап или модификации на трансмисии или податоци; (в) изјави или поведението на трети лица врз нашата Услуга; или (г) каква било друга работа поврзана со нашата Услуга.

11 - НАКНАДИ ЗА ВРАЌАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Вие се согласувате да ги обезбедите и ослободите нас и нашите подружни друштва, филијали, директори, функционери, вработеници, агенти, подизведувачи, сопственици и лизингодавци наши, невредлива од какви било барања, вклучувајќи ги, но не се ограничувајќи на, разумните адвокатски такси, од какви било видови барања и одговорности кои настануваат на основа на вашето користење или недопустлива употреба на Услугата или нарушење на овие Услови за Користење или нарушење на какви било правила или права на трети лица. Ние си го задржуваме правото на контрола и одбрана на барањата кои може да се однесуваат на одпорност од вашиот дел.

12 - ИСКЛУЧОК ОД ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ

Не можеме да гарантираме, прикажеме или уверуваме дека користењето на нашата услуга ќе биде непрекинато, во правреме, сигурно или без грешки.

Не гарантираме дека резултатите кои може да се постигнат со користењето на услугата ќе бидат точни или надежни.

Се согласувате дека, од време на време, можеме да го откажеме сервисот за неограничен период или да го прекинеме во било кое време, без известување до вас.

Изрично се согласувате дека користењето или неспособноста да се користи услугата е на ваш сопствен ризик. Услугата и сите производи и услуги испорачани на вас преку услугата се (освен ако не се изрично наведени од нас) обезбедени "како што се" и "како што се достапни" за ваше користење, без никакви изјави, гаранции или услови, било тие експлицитни или имплицитни, вклучувајќи ги сите имплицитни гаранции или услови за купопродажба, пригодност за одредена цел, издржливост, наслов и не нарушување.

Во никаква обвина може да не бидеме одговорни за било какви повреди, загуби, барања или барања на корисникот на нашиот сервис или на производите, услугите или информациите кои се доставени на вас преку сервисот, или за било каква друга тешкотија поврзана на некој начин со користењето на услугата или со содржината (или производите) објавени, пренесени или на друг начин достапни преку услугата, дури и ако сте известени за можноста на такви штети. Заштото некои држави или јуридикции не дозволуваат исклучување или ограничување на одговорноста за последиците или случајните штети, во таквите држави или јуридикции нашата одговорност ќе биде ограничена до максималната можна мера, дозволена според законот.

13 - ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Се согласувате да го обештетите, браните и држите безопасниот Анторис и нашите филијали, партнери, директори, функционери, вработеници, агенти, подизводители, сопственици и даватели на лиценци на штета и барања, вклучувајќи ги разумните такси за адвокати, направени од трети лица поради или како резултат на вашето кршење на овие Услови за Користење или на документите кои ги вклучуваат со референца, или поради вашето нарушење на било кој закон или права на трети лица. Ние си го задржуваме правото да го контролираме сопствените права и да ги одбереме барањата кои може да се однесуваат на одпорност од вашата страна.

14 - РЕШЕНОСТ

Во случај на нарушење на овие Услови за Користење, ако некоја одредба биде објавена за неуредност, неоспорувачки или неважечка, таква одредба ќе се примени во најголемата можно мера, дозволена од применливиот закон, а неизвршливиот дел ќе биде сметан за разделен од овие Услови за Користење, и таквото решение нема да го влијае валидноста и извршливост на другите преостанати одредби.

15 - ПРЕКИН НА СОГЛАСНОСТА

Обврските и одговорности на страните создадени пред датумот на прекинот ќе останат во сила после прекинот на овој договор за сите цели.

Овие Услови за Користење се ефикасни освен ако не се прекинати од вас или од нас. Вие можете да ги прекинете овие Услови за Користење во било кој момент со известување до нас дека не сакате повеќе да ги користите нашите Услуги, или кога ќе престанете да го користите нашиот сајт. Ако според наша единствена оцена не успеете, или мислиме дека не успеевте, да ги исполните било кои од условите или одредбите на овие Услови за Користење, и ние може да го прекинеме овој договор во било кој момент без известување и вие останувате одговорни за сите износи кои се долгуваат до и вклучувајќи го датумот на прекинот, и/или соодветно можеме да ви го одбиеме пристапот до нашите Услуги (или до дел од нив).

16 - ЦЕЛОСНА СОГЛАСНОСТ

Неуспехот на нас да го употреби или примени какво било право или одредба на овие Услови за Користење нема да го составува прекршокот на таквото право или одредба.

Овие Услови за Користење и сите политики или работни правила објавени од нас на овој сајт или во врска со Услугата го составуваат целиот договор и разбирање помеѓу вас и нас и го управува вашето користење на Услугата, заменувајќи ги било кои претходни или современи договори, комуникации и предлози, било тоа устни или писмени, помеѓу вас и нас (вклучувајќи ги, но не се ограничувајќи на, сите претходни верзии на Условите за Користење).

Секакви двосмислености во толкувањето на овие Услови за Користење нема да се толкуваат против Анторис која ги составила.

17 - ПРАВО

Овие Услови за Користење и сите посебни договори со кои ви нудиме Услуги ќе се управуваат и толкуваат во согласност со законите на Северна Македонија.

18 - ИЗМЕНИ НА УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Можете да ги разгледате најактуелните верзии на Условите за Користење во било кој момент на оваа страница.

Си го задржуваме правото, по сопствен влез, да ги ажурираме, менуваме или замениме било кој дел од овие Услови за Користење со објавување на ажурирања и промени на нашиот сајт. Вашата одговорност е да ги проверите овие страници периодично за промени. Вашето продолжено користење или пристап до нашиот сајт или Услугата следење на објавувањето на какви било промени на овие Услови за Користење составува прифаќање на тие промени.

19 - КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Прашања за Условите за Користење треба да ни се испратат на magazin@antoris.mk

Нашиот контакт е поставен подолу:

Анторис

Email: magazin@antoris.mk

Адреса: Мајка Тереза 44, прв спрат

Телефон: +38971223868