Деветтиот Меѓународниот научен собир „Његошеви денови“ од денес до 10 септември се одржува во Тиват, Црна Гора. Годинава на собирот ќе учествуваат 59 научници од 13 земји. На конференцијата во присуство на високи државни претставници и на елитниот научен книжевно-теориски и лингвистички состав покрај делото на Петар Петровиќ-Његош ќе се разгледува и книжевното дело и личноста на академик Блаже Конески.

Нучен симпозиум за Конески

Меѓународниот научен совет на манифестацијата и нејзиниот организациски одбор, како една од клучните теми на Деновите ја поставија темата „Творештвото на Блаже Конески“. Чествувањето на македонскиот литературен и лингвистички корифеј ќе се одвива на научен симпозиум на 9. септември.

Сесијата ќе ја раководи еден од нашите професори македонисти, заедно со професорот Лех Миодињски од Краковскиот универзитет. Ќе бидат поднесени девет реферати за делото на Конески. Ппокрај претседавачите на сесијата, ќе настапат и научници, македонисти од Универзитетот „Св. Кирил и Методи“ во Скопје: Јасмина Мојсиева-Гушева, Елка Јачева-Улчар, Ангелина Бановиќ-Марковска,  Иван Антоновски, Луси Караниколова-Чочоровска од Штипскиот, Марина Даниловска и Марина Спасовска од Државниот универзитет во Тетово.

За есеистиката на Блаже Конески ќе говори еден од големите познавачи на неговото целокупно дело, академикот Радомир В. Ивановиќ од Нови Сад.

Покрај темите посветени на книжевното дело на Његош, една од темите на манифестацијата е „Противвоениот дискурс во јужнословенските книжевности и култури“.

Книжевна вечер посветена на Томислав Османли  

На 9. септември ќе се одржи книжевна вечер посветена на македонскиот писател Томислав Османли. Добар дел од неговиот прозен и драмски опус, вклучувајќи ја и неговата најнова книга, романот „Столб што пее“ (2022) а, што воедно е врзан и за противвоената тема. Македонскиот писател е еден од тројцата автори кои на „Његошевите денови“ ќе имаат свои авторски претставувања, заедно со Александар Гаталица од Србија и хрватскиот писател Ренато Баретиќ.

На оваа конференција во другите сесии, настапи ќе имаат и други наши научници: Звонко Танески од Братиславскиот универзитет и Васко Шутаров и Трајче Стамески од Скопје. На манифестацијата учествува и познатиот македонист, Златко Крамариќ од Универзитетот во Осијек, поранешен амбасадор на Хрватска во нашата држава.

„Његошеви денови“ завршуваат со обиколка на Бока Которска и со посета на Његошевиот мавзолеј на Ловќен.