Според истражувањето на консултантската фирма McKinsey, кое опфати осум големи економии – Кина, САД, Индија, Велика Британија, Франција, Шпанија, Германија и Јапонија – околу 100 милиони работници ќе мора да го сменат занимањето до 2030 година.

Ќе се зголеми побарувачката за работници со повисоки квалификации, како што се здравствени работници, СТЕМ занимања и слично, а ќе се намали побарувачката за работници со средна и ниска квалификација, како што се работниците во преработувачката или ресторанската индустрија.

Ќе се намали и побарувачката за поедноставни канцелариски работни места. А особено би можеле да се бараат оние кои работат на работни места поврзани со зелена економија, ветерници, соларни панели и слично, со оглед на тоа што најразвиените земји планираат големи инвестиции во таа област.

Повеќето развиени економии се соочуваат со стареење на населението, така што не е тешко да се предвиди дека побарувачката за медицински персонал, негувателки, домашни помошници и сите други професии поврзани со помош на стари лица ќе продолжи да расте во иднина.

Од друга страна, евидентно е дека занаетите стануваат се поавтоматизирани, а во светот има целосно автоматизирани занаети, без персонал. Аналогно на тоа потребата од трговски работници ќе се намали, пишува Телеграм.

Дали во иднина ќе се работи од дома или во канцеларија? Најверојатно - комбинирано. Имено, McKinsey анализирал 2.000 задачи на околу 800 работни места во осумте набљудувани земји и дошол до заклучок дека во напредните економии околу четвртина од работната сила може да работи од дома во опсег од три до пет дена во неделата.

Се разбира, има работни места каде што можноста за работа од далечина е многу мала и обично тоа се послабо платени работни места кои се ранливи на автоматизација. Но, хибридната работа, комбинација од работа во канцеларија и од дома, ќе стане секојдневие за голем број работници.