Од 28.114 јавно котирани американски компании анализирани во текот на минатиот век, најдобрите 25 акции создадоа речиси една третина од целото богатство на акционерите. Со други зборови, само 0,1 отсто од акциите донеле повеќе од 17,6 трилиони долари во паричниците на инвеститорите.

Инфографикот користи податоци од Хенрик Бесембиндер од Државниот универзитет во Аризона за да ги прикаже најдобрите акции од минатиот век.

 

 

Како се пресметува создавањето на богатството на акционерите?

Бесембиндер направи три чекори за да го измери доживотното создавање на пари на акционерите:

• Се зема акција од базата на податоци на Центарот за истражување на цените од 1926 година (или кога акцијата е за прв пат котирана) до 2022 година (или кога акцијата е симната од листата на берзата).

• Била измерена промената на цената на акциите, како и паричните текови, вклучувајќи дивиденди, спиноф, откуп на акциите и издавањето на нови акции.

• Се пресметува вишок остварено богатство во однос на вложувањето во едномесечни државни записи во истиот временски период.

Доколку некоја компанија излезе од базата на податоци во текот на периодот, Бесембиндер го пресметал приносот за бришење од листата врз основа на  сите приходи од спојувањето или преземањето, како и проценка на која било преостаната вредност по бришењето.

GM е единствената компанија во првите 25 што е симната од берзата пред декември 2022 година. Нејзиното второ ИПО во 2010 година се сметаше за нова компанија, а не како континуирано создавање богатство.

25 најдобри акции во модерната историја
 

Apple го зазема првото место, генерирајќи речиси 5% од вкупното богатство на акционерите. Од iPod до iPhone, способноста на Apple да продолжи со иновациите му помогна да изгради база на лојални обожаватели и да и даде моќ на компанијата при одредување на цената. Apple е најпрофитабилната американска компанија.

ExxonMobil е единствената нетехнолошка компанија меѓу првите пет. Кога Exxon и Mobil се споија во 1999 година, тоа беше најголемото спојување во историјата и ExxonMobil привремено стана најголемата јавна компанија во светот според пазарната капитализација. Компанијата оствари рекордна добивка во 2022 година поради високите цени на нафтата.

Листата исто така покажува како моделите на создавање богатство се менувале со текот на времето. Додека енергетските и потрошувачките производи се почести меѓу постарите компании во рангирањето, акциите кои создадоа огромни богатства во последниве години се технолошките или финансиските компании.

Извор: Visualcapitalist.com