Научниците открија неверојатна практична употреба на преостанатиот талог од кафе

„Ние би можеле да произведеме бетон кој е 30 проценти појак со преработка и додавање на карбонизирано кафе во мешавината“, открија истражувачите од Австралија. Нивниот „паметен рецепт“ би можел да реши повеќе проблеми во исто време.

„Отстранувањето на органскиот отпад е предизвик за животната средина бидејќи испушта големи количества стакленички гасови, вклучително и метан и јаглерод диоксид, кои придонесуваат за климатските промени“, објаснува инженерот Раџив Ролханд од Универзитетот RMIT.

Со подемот на глобалниот градежен пазар, постои и зголемена побарувачка за бетон, што исто така предизвикува уште еден сет на еколошки предизвици.

„Постојаното вадење на песок низ светот - обично земено од речните корита и крајбрежјето - за да се задоволат брзо растечките барања на градежната индустрија - има големо влијание врз животната средина“, рече инженерот на RMIT Џи Ли.

„Постојат критични и долгорочни предизвици за реализација на одржливо снабдување со песок поради ограничената природа на ресурсите и влијанието на експлоатацијата на песокот врз животната средина. Со пристапот на кружна економија, би можеле да го задржиме органскиот отпад надвор од депониите и подобро да ги зачуваме нашите природни ресурси како песокот“.

Органските производи како што е талогот од кафе не можат директно да се додадат на бетонот бидејќи од нив протекуваат хемикалии кои ја ослабуваат цврстината на градежниот материјал. Така, со користење на ниски нивоа на енергија, тимот го загреа отпадот од кафе на над 350 °C додека не му беше одземен кислородот.

Овој процес се нарекува пиролиза. Ги разградува органските молекули, што резултира со порозен јаглерод кој може да формира силни врски со цементната матрица и на тој начин да се вгради во неа.

Ролханд и неговите колеги, исто така, се обиделе да го пиролизираат талогот од кафе на 500 °C, но добиените честички - кои тие ги нарекоа биочар - не биле толку силни. 

Истражувањата за примената на талогот од кафе продолжуваат

Истражувачите предупредија дека сè уште треба да ја проценат долгорочната издржливост на овој цементен производ. Тие сега работат на тестирање на перформансите на хибридот кафе-цемент при циклуси на замрзнување и одмрзнување, апсорпција на вода, абразија и многу други можни нарушувања и влијанија.

Тимот исто така работи на создавање биојаген од други извори на органски отпад, вклучително дрво, отпад од храна и земјоделски отпад.

„Нашето истражување е во рана фаза, но овие возбудливи наоди нудат иновативен начин за значително намалување на количината на органски отпад што оди на депонија“, рече инженерот на RMIT Шенон Килмартин-Линч.

„Инспирацијата за моето истражување, од перспектива на домородните луѓе, вклучува грижа за Земјата, обезбедување одржлив животен циклус за сите материјали и избегнување на работи кои одат на депонија за да се намали влијанието врз животната средина.

Истражувањето е објавено во списанието „Journal of Cleaner Production“.