Факултетот за електротехника и информациски технологии, инспириран од европската иницијатива за Smart Anything Everywhere (SAE), четири години организира студентска програма за развој на најдобри практични студентски решенија. Како што вели деканот на ФЕИТ, Владимир Атанасовски, оваа програма е воведена со цел да го стимулира вмрежувањето меѓу студентите од различни единки на УКИМ и нивната заедничка работа на интердисциплинарни идеи. 

„Сакаме да покажеме дека строгите граници помеѓу различните области полека се бришат и дека иднината е токму во интердисциплинарниот и холистички пристап кон решавање на современи проблеми, а во насока на обезбедување паметни и одржливи решенија. Преку развојот на интердисциплинарни идеи во функционални прототипови низ годиниве, покажавме дека нашите студенти сакаат и знаат да одговорат на предизвици. Студентите со голем ентузијазам прифаќаат да работат на иновативни проекти, а ние сме тука да им ги обезбедиме сите ресурси. Во таа насока, INNO-SAE е и одлична платформа за промоција на образованието кое го нуди нашиот универзитет“, рече деканот на ФЕИТ, Атанасовски.

Следејќи ги основните начела на програмата, оригинални и иновативни идеи и напредни решенија, беа селектирани осум интердисциплинарни тимови на студенти на УКИМ. Во тимовите учествуваа студенти од Факултет за електротехника и информациски технологии, Фармацевтскиот факултет, Медицинскиот факултет, Технолошко-металуршкиот факултет, Градежниот факултет  и Филолошкиот факултет.

Програмата е наречена Innovations in SAE (или INNO-SAE) и оваа година е интегрален дел од активностите на новоформираниот ФЕИТ ФабЛаб, во ко-организација со Центарот за трансфер на технологии и иновации – ИНОФЕИТ и Универзитетското студентско собрание (УСС) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” (УКИМ) во Скопје.  INNO-SAE е отворен за сите студенти на УКИМ и во таа насока е и одлична платформа за промоција на образованието кое го нуди Универзитетот.

Кратко резиме за проектите на 8 тимови:

1. Pharmaset – уред кој дава светлосен и звучен сигнал (аларм) со што сигнализира во определено време од денот и ги потсетува пациентите навремено да ги земаат лековите.

2. Гастросенс – уред наменет да ја детектира промената на pH вредноста во желудникот и да дава звучен сигнал при последователни промени на вредноста на рН како резултат на прекумерен внес на храна.

3. Prosfinger – претставува протеза за прст произведена од биокомпатибилна пластика со 3Д печатење врз база на медицински снимки на пациентот.

4. Фотобиореактор – проектот е насочен во развој на фотобиореактор за култивирање на фотоавтотрофни бактерии од родот Rhodobacter кои се употребуваат за спречување на загадување и ослободување на стакленички гасови.

5. Метаматеријал за блокирање на звучни бранови – проектот има цел да развие напредно иновативно решение за звучна изолација со користење на метаматеријали.

6.Асистивна тастатура – развиен е специјализиран тип тастатура дизајнирана да им помогне на лицата со физички попречувања или ограничувања при пишување.

7. Мобилна апликација за препознавање на македонски банкноти – апликацијата е дизајнирана да им помогне на луѓето со оштетен вид да го надминат проблемот со кој секојдневно се соочуваат при препознавање на вредноста на македонските банкноти поради нивната непристапност.

8. Descartes – во рамки на проектот е реализиран систем со Декартова роботска рака наменета за тестирање на иновативен сензор за аголна позиција, кој е во процес на развој.