-Компаниите треба да работат на развивање зелени иновации, треба да се фокусираат на создавање кадар, со кој ќе може да го спроведат процесот на зелена трансформација. Но, процесот на создавање стручен кадар бара и неминовно поврзување на компаниите со образовните институции, со цел побрзо да ги спроведуваат процесите на зелена трансформација во своите бизниси, што ќе ги направи поодржливи, констатираа учесниците на Тркалезната маса насловена „Научени лекции од проектот Greenovet, употреба на вештачка интелигенција во создавањето на зелени вештини за иднината “ што ја организираше Сојузот на стопански комори на Македонија. 

Факт е дека новите трендови наметнуваат следење на промените, а вештачката интелигенција, веќе зазема значаен фокус во процесите и кај зелените работни места, кои стануваат потреба за бизнисите. Тие се препознаени како неопходност во грижата и зачувувањето на животната средина, во обновување на ресурсите, намалување на отпадот, намалување на стакленичките емисии на гасови. Зелените работни места се остварливи во сите индустрии и дејности и влијаат на заштеда на енергија, суровини, промовирање на обновливи извори на енергија, зголемување на енергетската ефикасност.

Примарна позиција во однос на конкурентите од регионот

Според претседател на Сојузот на стопански комори на Македонија, Трајан Ангелоски, нашата земја има поволна позиција и огромен потенцијал за инвестирање во обновливи извори на енергија. Долгорочен процес во кој едукацијата ќе биде незаменлива.

„Зелената транзиција на македонските компании е без алтернатива, што побргу активно и максимално ангажирано влеземе во процесот, ќе можеме да постигнеме примарна позиција во однос на конкурентите од регионот, со подобри економкси перформанси обезбедени на овој начин, ќе постигнеме  долгорочен бенефит, одржлив развој и модернизација на процесите. Дигитализацијата и вештачката интелигенција, се нераздвоен дел од зелената трансформација која ќе обезбеди да бидеме сигурен дел од новата реалност во бизнис секторот и економијата, воопшто. Нашата земја поседува огромен потенцијал на ова поле, единствено, ни останува да креираме кадар, вештини и да ги скратиме бирократските процедури, се со цел да добиеме брзина во трансформацијата“, истакна претседателот Ангелоски.

Вештачка интелигенција и зелената енергија- „рака под рака“

Проф. д-р Орце Симов, потпретседател на ССКМ и претседател на Комората за информатичко-комуникациска технологија при ССК, кој го модерираше настанот, истакна:  „Вештачката интелигенција и зелената транзиција, се домени на работа, коишто се многу важни, високопрофитабилни и високодоходовни, во овој момент. Овие области значително ќе го променат, особено вештачката интелигенција и начинот на водење на бизнис во иднината, и пазарот на труд. Компаниите коишто нема да воведат вештачка интелигенција во своето работење многу тешко ќе опстанат, додека оние коишто ќе се потпрат на вештачката интелигенција ќе бидат многу поиновативни, поекономични и поодржливи во иднина“.

Според професорот Драган Миновски  вештачката интелигенција  и зелената енергија одат „рака под рака“. Вештачката интелогенција помага во самите компании, а нивниот производ станува поконкурентен на пазарот. Тој потенцираше дека многу малку бизнисмени носат одлуки врз база на податоци, вложуваат неконтролорано во фотоволтаични електрани со што ги прават своите вложувања со помала исплатливост и подолг рок на поврат на средстватана подолг рок. Во најголем дел инвестициите се направени без да се анализира колку оптимално е потребно за една компанија, од страв од енергетската криза. Но, процесот на инвестиции треба да продолжи , а банките да ги поддржуваат компаниите, зошто , во моментот има тренд на ригидност на банките во издавање на кредитите за  поставување фотоволтаични електрани. Банките треба да ги поддржат компаниите,треба да размислат за поддршка на инвеститори на земјени површини, со системи за складирање на енергија, со предвидливост дека  ќе се врати кредитот, истакна професорот Миновски во рамките на Тркалезната маса.

Поттикнување на зелените вештини

Според Мила Велковска од Националниот центар за развој на иноваци и претприемачко учење, во рамките на проектот Гриновет, во кој се партнери,  се реализирани бројни активности, кои вклучувале наставници, професори, студенти, а обучени се над 300 професори. „За успешна зелена транзиција неопходно е да се вратиме чекор назад, да се инвестира во образовните процеси и да се поддржуваат активности и од формално и од неформално образование кои поттикнуваат зелени вештини“, потенцираше Велковска.

ВИ не е закана за професиите туку додадена вредност

Своето искуство од примената на ВИ го пренесе и  Весна Кузмановиќ, „Impala Research “ - "IMPALA" . Таа зборуваше за употребата на ВИ во неуромаркетингот, презентирајќи ги најновите достигнувања во областа и корисноста од неа.

„Примената на вештачка интелигенција во многу науки и професии не треба да се третира како закана за истите, туку како додадена вредност. Една од тие додадени вредности е што со примена на вештачка интелигенција се намалува потрошувачка на материјални ресурси. Токму, „Импала“ е решение од областа на неуромаркетинг базирана на вештачка интелигенција, кое само преку камера од лаптот успева да детектира психичка состојба кај испитаниците, без притоа да се троши хартија за прашалници, да се користи скапа апаратура која користи електрична. енергија, еег апарати идр. и во исто време, бидејќи се се одвива онлајн може да се соберат податоците онлајн. „Импала“ нуди решение кое ја зголемува ефикасноста на целокупната комуникација на компаниите со нивните целни групи, помага во развој на нови производи и услуги, согласно вистинските потреби на купувачите и го оптимизира максимално  корисничкото искуство.“, истакна Кузмановиќ.

ВИ не смее да предизвика нарушување на основните човекови права

На Тркалезната маса, се обратија и претставници од банките, кои аргументираа за поддршката на банките, на проекти за зелена трансформација и иновации.

Според Добринка Стефанова Ѓоргиева, директор на Одделот за управување со животната средина во Прокредит банка, кога зборуваме за зелена транзиција и вештачка интелигенција, составен дел е фер транзиција и социјална одржливост, таа компонента не може да се тргне на страна, односно вештачката интелигенција не смее да предизвика нарушување на основните човекови права.

„Ќе биде неопходна преквалификација и доквалификација на работната сила, која потенцијално ќе биде заманета со вешташка интелигенција. Потребна е соработка помеѓу сите засегнати страни, државни институции, компании, стопанските комори и сите образовни институции со цел да може да се обезбеди соодветна преквалификација на таа работна сила. Зелената транзиција за нас не е нешто ново и не е тренд. Уште пред  повеќе од 20 години клучна определба на Банката е да го поддржи економскиот развој што во исто време треба да биде еколошки, но и социјално одржлив. Еколошки одржлив, подразбира во себе да ја има и зелената компонента, односно да овозможи раст кој нема дополнително, негативно да влијае на животната средина“, истакна Стафанова Ѓоргиева.

Потребна е енергетска независност на компаниите и помала потрошувачка. Таа образложи дека при финансирањето што тие го одобруваат, внимаваат и прават оценка на влијанието што нивните клиенти го имаат врз животната средина и социјалното опкружување.

Беа презентирани и можностите за пристап до финансии од страна на Европската банка за обнова и развој и ГФФ Македонија- Кредитната линија за финансирање во зелена енергија, за финансирање во зелена енергија и зелени инвестиции за раст на бизнисот. Консултантот Симе Пејоски, смета дека компаниите треба да бидат мотивирани да инвестираат во зелена енергија, а тие ги повикуваат да им пристапат и да добијат помош во целиот процес. За ГФФ се прифатливи претпријатијата кои работат во секторите производство, земјоделство, услуги, градежништво, трговија, транспорт, производство на зелена енергија. Кредитната линија ги комбинира проектите за финансиска инвестиција преку заеми и лизинг со технички совети и услуги кои се развиени за да може малите и средните претпријатија да ги разберат, да ги спроведат и да имаат корист од високите перформанси на технологии за зелена енергија.

Инаку, Проектот GREENOVET го поттикнува развојот на стручното образование и обука (СОО) во областа на зелените иновации низ Европа, преку основање на центри за извонредност во стручното образование и обука (ЦИСОО) со што  се овозможува иновативна, инклузивна и одржлива економија. Во проектот „Гриновет“ од нашата земја се вклучени Машинскиот факултет од Скопје, Сојузот на стопански комори на Македонија, Национален центар за развој на иновации и претприемничко учење, „Раде Кончар ТЕП“ и АСУЦ „Боро Петрушевски“ како и уште 13 партнери од Австрија, Португалија и од Финска.